GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

AEMDER Uygulamasının Gizlilik Politikası

 

Bu uygulama kullanıcılarından bazı kişisel verileri toplar.

 

Veri Denetleyicisi ve Sahibi

 

Toplanan veri türleri:

Bu uygulamanın kendisi veya üçüncü taraflarca topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar bulunur: Coğrafi konum, Çerez ve Kullanım Verileri. Toplanan diğer Kişisel Veriler, bu gizlilik politikasının diğer bölümlerinde veya veri toplama ile bağlantılı özel açıklama metninde açıklanabilir. Kullanıcı tarafından sağlanabilen Kişisel Veriler bu uygulamayı kullanılırken otomatik olarak toplanabilir. Aksi belirtilmediği sürece, bu veriler bu uygulama veya bu uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetleri sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının kullanımı, kullanıcıların tanımlanması ve tercihlerini hatırlamak için kullanılmaktadır.

Bazı Kişisel Verilerin sağlanamaması, bu uygulamanın hizmetini vermesini imkansız hale getirebilir. Kullanıcı, bu uygulama ile yayınlanan veya paylaşılan üçüncü şahısların Kişisel Verilerinin sorumluluğunu üstlenir ve bunları iletişim kurma veya yayınlama yetkisine sahip olduğunu beyan eder ve böylece Veri Denetçisini tüm sorumluluktan kurtarır.

 

Verilerin İşlenme Şekli ve Yeri

İşlenme Yöntemleri

Veri Denetleyicisi Kullanıcı Verilerini uygun şekilde işler ve verilerin yetkisiz erişimi, açıklanması, değiştirilmesi veya yetkisiz tahribatını önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır. Veri işleme, belirtilen amaçlara kesinlikle bağlı örgütsel prosedürleri ve modları izleyerek bilgisayarlar ve / veya BT etkin araçları kullanarak gerçekleştirilir. Veri Denetleyicisine ek olarak, bazı durumlarda, Verilerin, sitenin işletilmesi (yönetim, satış, pazarlama, yasal, sistem yönetimi) ya da dış taraflar (üçüncü kişi gibi) ile ilişkili belirli türdeki kişiler tarafından erişilebilir kılınabilir Parti teknik servis sağlayıcıları, posta operatörleri, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları), gerekirse, Veri İşlemcileri olarak Sahibi tarafından atanır. Bu partilerin güncellenmiş listesi, Veri Denetçisinden istediğiniz zaman istenebilir.

Yer

Veri, Veri Denetçisinin işletim ofislerinde ve işleme tabi tutulan tarafların bulunduğu diğer tüm yerlerde işlenir. Daha fazla bilgi için lütfen Veri Denetleyicisine başvurun.

Alıkonma süresi

Veriler, Kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlamak için gerekli süre boyunca tutulur veya bu belgede belirtilen amaçlarla belirtilir ve Kullanıcı, Veri Denetleyicisinin veriyi askıya almasını veya kaldırmasını daima talep edebilir.

Toplanan Verilerin Kullanımı

Kullanıcıya ilişkin veriler, Uygulamanın hizmetlerini sunmasının yanı sıra aşağıdaki amaçlar için de izin vermek için toplanır: Üçüncü parti servislerin hesaplarına erişim, Konum tabanlı etkileşimler, İçerik yorumlama ve harici sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim. Her bir amaç için kullanılan Kişisel Veriler, bu belgenin belirli bölümlerinde özetlenmiştir.

Bu Uygulama Tarafından Yapılan Facebook İzinleri

Bu Uygulama, kullanıcının Facebook hesabıyla işlem yapmasına ve Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileri almasına izin veren bazı Facebook izinleri isteyebilir. Aşağıdaki izinler hakkında daha fazla bilgi için, Facebook izin belgelerine ve Facebook gizlilik politikasına bakın. İstenen izinler şunlar:

 

Temel bilgiler

Varsayılan olarak, bu, kimlik, ad, resim, cinsiyet ve bunların yerel ayarları gibi belirli Kullanıcı Verilerini içerir. Kullanıcıların bazı bağlantıları, örneğin Arkadaşlar da mevcuttur. Kullanıcı verileri daha fazla kamuya açtıysa, daha fazla bilgi var olacaktır.

Checkin'leriniz

Yetkili kullanıcının check-in'lerine okuma erişimi sağlar

E-posta

Kullanıcının birincil e-posta adresine erişim sağlar

Beğeniler

Kullanıcının beğendiği tüm sayfaların listesine erişim sağlar.

Fotoğraflar

Kullanıcının yüklediği fotoğraflara ve kullanıcının etiketlendiği fotoğraflara erişim sağlar.

 

Uygulamayı yayınlama

Uygulamanın Dahili İşlemler, Başarılar, Skorlar veya Özel İşlemler'i kullanarak Açık Grafik'e yayın yapmasına izin verir. Uygulama ayrıca, Facebook'un Yayın İzinleri belgesinde ayrıntılı olarak bulunan diğer etkinlikleri yayınlayabilir.

 

Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi

Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlar için ve aşağıdaki hizmetleri kullanarak toplanmaktadır:

  • Üçüncü parti servislerin hesaplarına erişim

Bu hizmetler, bu Uygulamanın bir üçüncü taraf hizmeti üzerinden hesabınızdaki Verilere erişmesine ve onunla işlem yapmasına izin verir. Bu hizmetler otomatik olarak etkinleştirilmez, ancak Kullanıcı tarafından açık bir yetkilendirme gerekir.

  • Facebook hesabına erişim (Bu Uygulama)

Bu hizmet, bu uygulamanın Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağındaki Kullanıcı hesabıyla bağlantı kurmasına izin verir. İstenen İzinler: Giriş, E-posta, Beğenilenler, Fotoğraflar ve Yayınla Uygulama Etkinliği. İşleme yeri: ABD - Gizlilik Politikası


İçerik açıklama

İçerik yorumlama hizmetleri, Kullanıcıların bu Uygulamanın içeriği hakkında yorum yapmasına ve yayınlamasına izin verir. Kullanıcılar tarafından seçilen ayarlara bağlı olarak, kullanıcılar anonim yorumlar da bırakabilir. Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Veriler arasında bir e-posta adresi varsa, aynı içerik hakkındaki yorumların bildirimlerini göndermek için kullanılabilir. Kullanıcılar, kendi yorumlarını içeriklerinden sorumludur. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bir içerik yorum hizmeti varsa, kullanıcıların içerik açıklama servisini kullanmasalar dahi, yorum servisinin yüklü olduğu sayfalar için web trafiği verileri toplayabilir. Facebook Yorumları (Facebook) Facebook Açıklamaları, Facebook Inc tarafından sunulan ve kullanıcıların yorum bırakıp Facebook platformunda paylaşmasını sağlayan bir içerik yorum servisi. Toplanan kişisel veriler: Çerez ve Kullanım Verileri. İşleme yeri: ABD - Gizlilik Politikası Dış sosyal ağlar ve platformlar ile etkileşim Bu hizmetler, sosyal ağlarla veya diğer harici platformlarla doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından etkileşime girmesine izin verir. Bu Uygulama tarafından edinilen etkileşim ve bilgiler, her sosyal ağ için kullanıcının gizlilik ayarlarına tabidir. Sosyal ağlarla etkileşim sağlayan bir hizmet kurulursa, Kullanıcılar bunu kullanmasalar da hizmetin yüklü olduğu sayfalar için trafik verileri toplayabilir.

Facebook gibi düğme ve sosyal widget'lar (Facebook)

 

Facebook Beğen düğmesi ve sosyal widget'lar, Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağıyla etkileşime giren hizmetlerdir. Toplanan Kişisel Veriler: Çerez ve Kullanım Verileri. İşleme yeri: ABD - Gizlilik Politikası

 

Konum temelli etkileşimler

Coğrafi Konum (Bu Uygulama)

Bu Uygulama, konuma dayalı hizmetleri sağlamak için Kullanıcı Konum Verilerini toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Çoğu tarayıcı ve cihaz, bu özelliği varsayılan olarak devre dışı bırakacak araçlar sağlar. Açık izin verildiyse, kullanıcının Konum verileri bu Uygulama tarafından takip edilebilir. Toplanan Kişisel Veriler: Coğrafi konum.

 

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgi

Yasal İşlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Veri Denetçisi tarafından, Mahkeme'de veya bu Uygulamanın veya ilgili hizmetlerin uygunsuz kullanılmasından kaynaklı olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir.

Kullanıcı, Veri Denetçisinin, kamu otoritelerinin talebi üzerine kişisel verileri göstermesi gerekebileceğinin farkındadır.

 

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgi

Bu Gizlilik Politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama, Kullanıcıya belirli hizmetler veya Kişisel Veri'nin talep edilmesi üzerine toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve içeriğe dayalı bilgiler sağlayabilir.

Sistem Günlükleri ve Bakımı

İşletme ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve üçüncü kişi hizmetleri, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden (Sistem Günlükleri) dosyaları toplayabilir veya bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanabilir.

 

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Veri Denetçisinden istediğiniz zaman istenebilir. Lütfen bu dokümanın başındaki iletişim bilgilerine bakın.

 

Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin kaydedildiğini bilmek ve içeriğini ve kökenini öğrenmek için Veri Denetleyicisine danışabilir, doğruluğunu doğrulamak veya bunların ek, iptal, güncellenmiş veya düzeltilmesini talep etmek için herhangi bir zamanda herhangi bir zamanda hakka sahiptir. Veya anonim biçime dönüştürülmeleri veya kanunlara aykırı olarak yapılan verilerin engellenmesi ve bunların herhangi bir yasal nedenden dolayı tedavilerine karşı çıkılması. Talepler yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden Veri Denetçisine gönderilmelidir. Bu Uygulama, "İzleme" isteklerini desteklemez. Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinden herhangi birinin "Takip Etme" isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun. Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler Veri Denetleyicisi, bu gizlilik politikasında, bu Sayfadaki Kullanıcılarına bildirim göndererek istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En altta listelenen son değişikliğin tarihine bakarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir. Bir Kullanıcı, İlkedeki değişikliklerin herhangi birine itiraz ederse, Kullanıcının bu Uygulamayı kullanmayı bırakması gerekir ve Veri Denetleyicisinin Kişisel Verileri silmesini isteyebilir. Aksi belirtilmediği sürece, şu andaki gizlilik politikası, Veri Denetçisinin Kullanıcılar hakkında sahip olduğu tüm Kişisel Veriler için geçerlidir.

Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel Veriler (veya Veriler)

Kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere, başka herhangi bir bilgiye atıfta bulunarak dolaylı olarak tespit edilen veya bulunabilen doğal bir kişi, tüzel kişi, kurum veya dernek ile ilgili tüm bilgiler.

Kullanım Verileri

Bu Uygulamadan (veya bu Uygulamada çalışan üçüncü taraf hizmetleri) otomatik olarak toplanan bilgiler: Bu Uygulamayı kullanan Kullanıcıların kullandığı bilgisayarların IP adresleri veya alan adı, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı), zaman Isteği sunucuya göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucu yanıtının durumunu (başarılı sonuç, hata vb.) Gösteren numara kodu, menşe ülkesi, Tarayıcı özellikleri ve Kullanıcı tarafından kullanılan işletim sistemi, ziyaret başına çeşitli zaman bilgileri (örneğin, Uygulama içindeki her sayfada harcanan zaman) ve Uygulama boyunca takip edilen sayfa dizisine özel referans yolu ile ilgili ayrıntılar Ziyaret edilenleri ve aygıtın işletim sistemi ve / veya kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreleri içerir.

 

Kullanıcı

Bu Uygulamayı kullanan, Kişisel Verilerin başvurduğu, Veri Konusu ile çakışması veya yetkisi olan kişi. Veri Konu Kişisel Verilerin kastedildiği yasal veya gerçek kişi. Veri İşlemci (veya Veri Süpervizörü) Veri Denetçisi tarafından, Kişisel Verileri bu gizlilik politikasına uygun olarak işlemek üzere yetkilendirilen gerçek kişi, tüzel kişi, kamu idaresi veya diğer herhangi bir organ, dernek veya organizasyon. Veri Denetleyicisi (veya Sahibi) Doğal kişi, tüzel kişi, kamu idaresi veya başka bir Veri Denetçisi ile birlikte, Kişisel Verilerin ve kullanılan Kişisel Verilerin işlenme yöntemleri ve amaçları ile ilgili kararlar vermek üzere sağa sahip diğer herhangi bir organ, dernek veya organizasyon Bu Başvurunun işleyişi ve kullanımı ile ilgili güvenlik önlemleri. Veri denetleyicisi, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibi'dir.

Bu uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı donanım veya yazılım aracı.

Kurabiye

Kullanıcının cihazında saklanan küçük veri parçası

Yasal bilgi

Avrupalı ​​Kullanıcılara Dikkat: Bu gizlilik bildirimi, Sanat Yönetmeliği'ndeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hazırlanmıştır. EC Yönergesi 10'un n. 95/46 / EC ve Çerezler konusunda 2009/136 / EC sayılı Yönerge ile revize edilen 2002/58 / EC sayılı Direktif hükümleri kapsamında. Bu gizlilik politikası yalnızca bu Başvuruyla ilgilidir.

Back To Top