loader icon

AEMDER 2021 GENEL KURUL ÇAĞRISI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.       Yoklama, Genel Kurul’un Açılışı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.       Genel Kurul’u yönetmek üzere Divan Seçimi

3.       Tutanakların imzalanması için Divana yetki verilmesi

4.       Gündem maddelerinin oya sunularak kabulü

5.       Covid-19 Pandemisi nedeni ile 2020 seçimsiz mali genel kurulu ile 2021 seçimli olağan Genel Kurulun birleştirilmesi, bilançoların aynı anda ibrası.

6.       Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

7.       2019-2020 yılı Yönetim Kurulu bilanço raporunun okunması ve görüşülmesi

8.       2019-2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

9.       2019-2020 Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması

10.   2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu aday listeleri tespiti ve sunumları

11.   2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

12.   2021-2022 dönemi Denetim Kurulu adaylarının tespiti, Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

13.   2021-2022 dönemi Disiplin Kurulu adaylarının tespiti, Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

14.   2021-2022 dönemi Danışma Kurulu adaylarının tespiti, Kurul Üyelerinin Seçimi

15.   2021-2022 dönemi Bilim Kurulu adaylarının tespiti, Kurul Üyelerinin Seçimi

16.   2021-2022 dönemi Öğrenci Kurulu adaylarının tespiti, Kurul Üyelerinin Seçimi

17.   2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu tarafından gelecek dönem faaliyet raporu ve tahmini bütçesinin okunması ve oylanması

18.   2021-2022 dönemi üye aidatlarının ve giriş ücretlerinin belirlenmesi

19.   Derneği temsil etmek amacı ile; Maaş bağlanmaksızın, Denek Başkanı ve Dernek yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan yol ve konaklama giderleri, masraflar ve dernek hizmetlerinin belge veya faturası karşılığı dernek bütçesinden ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

20.   Dilek ve temenniler

21.   Kapanış.

Sonraki Etkinlik Önceki Etkinlik

SON ETKİNLİKLER

Back To Top