loader icon

AEMDER OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri Derneği Üyeleri,

 

Yönetim Kurulumuzca; derneğimizin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının düzenlenmesine, Olağan Genel Kurul toplantısının 5 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14:00’de İTÜ Vakfı Sosyal Tesisler Binası , İTÜ Maçka Kampüsü, Teşvikiye/ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre gerçekleştirilmesine, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 12 Ocak 2019 tarihinde aynı; yer, saat ve gündem ile yapılmasına ve toplantının üyelere www.aemder.org resmi web sitesinden duyurulmasına karar verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

AEMDER Yönetim Kurulu adına

Pelin ODUNCU

Genel Sekreter

                                 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1.Yoklama, Genel Kurul’un Açılışı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2.Genel Kurul’u yönetmek üzere Divan Seçimi (bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman)
3.Tutanakların imzalanması için Divana yetki verilmesi
4.Gündem maddelerinin oya sunularak kabulü
5.GeçmişDönemYönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
6.2018 yılı Yönetim Kurulu bilanço raporunun okunması ve görüşülmesi
7.2018 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
8.2018 Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması
9.2019 dönemi Yönetim Kurulu aday listeleri tespiti ve sunumları
10. 2019 dönemi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
11. 2019 dönemi Denetim Kurulu adaylarının tespiti, Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
12. 2019 dönemi Disiplin Kurulu adaylarının tespiti, Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
13. 2019 dönemi Danışma Kurulu adaylarının tespiti, Kurul Üyelerinin Seçimi
14. 2019 dönemi Yönetim Kurulu tarafından gelecek dönem faaliyet raporu ve tahmini bütçesinin okunması ve oylanması
15. 2019dönemi üye aidatlarının ve giriş ücretlerinin belirlenmesi
16. Derneği temsil etmek amacı ile; Maaş bağlanmaksızın, Denek Başkanı ve Dernek yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan yol ve konaklama giderleri, masraflar ve dernek hizmetlerinin belge veya faturası karşılığı dernek bütçesinden ödenmesi,hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
17. Dilek ve temenniler
18. Kapanış.
Sonraki Etkinlik Önceki Etkinlik

SON ETKİNLİKLER

Back To Top